dinsdag, 15. mei 2007 - 20:56

Klaas Bruinsma krijgt Zilveren Anjer

Den Haag

Hare Majesteit de Koningin reikt donderdag 7 juni in Paleis Noordeinde de Zilveren Anjers van het Prins Bernhard Cultuurfonds uit. Dit jaar is de onderscheiding toegekend aan Piet Bos, Klaas Bruinsma en Mart Groentjes. De Zilveren Anjer wordt sinds 1950 jaarlijks toegekend aan personen die zich vrijwillig en onbetaald hebben ingezet voor de cultuur of het natuurbehoud in Nederland of de Nederlandse Antillen en Aruba.

Tot zijn overlijden in 2005 heeft Prins Bernhard de onderscheidingen elk jaar persoonlijk uitgereikt. In 2006 heeft Koningin Beatrix deze taak overgenomen.

'Opera Pietje', uit Amsterdamheeft zich zijn hele leven in woord en daad verdienstelijk gemaakt voor de operacultuur in Nederland. Eerst alleen in de Amsterdamse Jordaan, naderhand in heel Amsterdam en later in half Nederland maakte hij naam als dé ambassadeur van opera en belcanto. 'Met Opera Pietje geniet je' is dan ook al ruim twintig jaar een gevleugelde uitdrukking.

Klaas Bruinsma uit Drachten heeft een diepe liefde voor Fryslân en de Friese taal. Al op het gymnasium sloot hij zich aan bij de Fries Nationale Jongeren, waarbij 'nationale' moet worden vertaald als erkenning van Fryslân, met zijn eigen taal en cultuur. In zijn gymnasiumjaren begon Bruinsma met het vertalen van Homerus in het Fries. Elke dag 50 regels, behalve op zondag. Homerus in het Fries werd zijn levenswerk. In 2004 verschenen de Ilias en de Odyssee, 28.000 regels op duizend pagina's. Het werk van Klaas Bruinsma als Friese literaire vertaler is van groot belang voor het Friese erfgoed en de Friese cultuur, in het bijzonder de Friese letteren.

Mart Groentjes uit Bergenis sinds de oprichting in 1988 van de Boerderijenstichting Noord-Holland 'Vriend van de Stolp' de centrale figuur. Hij zet zich al decennia lang onvermoeibaar in voor het behoud van de voor het Noord-Hollandse landschap zo karakteristieke stolp. Hij geeft jaarlijks tientallen lezingen, verzorgt de nieuwsbrief, organiseert stolpenexcursies en geeft cursussen over de stolp, die onder andere worden gevolgd door ambtenaren van bouw- en woningtoezicht, leden van welstandscommissies en landbouwers.
Provincie:
Tag(s):