maandag, 23. juli 2007 - 20:14

Klacht tegen politie gegrond verklaard

Regionaal

Eind 2004 heeft de politie Gelderland-Zuid een klacht gekregen over het optreden van de politie en de klachtbehandeling. De Nationale ombudsman heeft op 28 juni deze klacht gegrond verklaard.

Op een avond eind december 2004 controleerde de politie in Nijmegen twee jongens. De politie was op dat moment belast met de controle op het afsteken van vuurwerk, terwijl dat (nog) niet was toegestaan. Bij deze controle werden de jongens gefouilleerd. Hierover dienden zij een klacht in bij de Nationale ombudsman.

De Nationale ombudsman concludeerde dat de politie alleen na ondubbelzinnige toestemming van de jongens mocht fouilleren. Gelet op de verklaring van de betrokken politieagenten is er discussie geweest over het waarom van hun optreden en is er ‘enige’ uitleg gegeven. Hieruit wordt door de ombudsman afgeleid dat de politie voor de controle onvoldoende openheid heeft gegeven over het ontbreken van de betreffende bevoegdheid. Het is volgens de ombudsman onvoldoende gebleken dat ondubbelzinnig vrijwillig toestemming is gegeven tot het fouilleren. Met het fouilleren heeft de politie dus gehandeld in strijd met het grondrecht op onaantastbaarheid van het lichaam. De klacht is dus gegrond verklaard.

Verzoekers klaagden er verder over dat de korpsbeheerder van de politie Gelderland-Zuid de klacht over dat politieoptreden niet formeel in behandeling heeft genomen. In een brief van de politie werd de mogelijkheid gegeven om het oordeel van de korpsbeheerder over de kwestie te vragen. Door geen gevolg te geven aan deze toezegging en slechts in te gaan op een van de twee aangevoerde grieven van verzoekers, heeft de korpsbeheerder gehandeld in strijd met het rechtszekerheidsvereiste. Ook deze klacht werd dus gegrond verklaard.

De verzoekers krijgen een excuusbrief van de politie Gelderland-Zuid.

In de procedure van het fouilleren wordt niets gewijzigd; de politie blijft fouilleren na toestemming van burgers. Wel worden agenten geïnstrueerd om vooraf goed openheid te geven over de vrijwilligheid van deze fouillering.

In de klachtenprocedure wordt voortaan nog scherper gelet op een duidelijke formulering van de klachtafhandeling. Zo kunnen in de toekomst onduidelijkheden en klachten worden voorkomen.
Provincie:
Tag(s):