zondag, 17. juni 2007 - 14:00

Kloar Loch presenteert zwartboek 'Schone Lucht'

Maastricht

Leden van Milieudefensie en Kloar Loch presenteren maandag 18 juni een zwartboek en de resultaten van de
kaartenactie Schone lucht nu! aan de gemeenteraad en verkeerswethouder Wim Hazeu van Maastricht. Daaruit blijkt dat de inwoners van de 15 straten in Maastricht waar de luchtkwaliteitsnormen niet gehaald worden, zich nog altijd grote zorgen maken over de lucht die zij inademen. Milieudefensie en Klaor Loch pleiten daarom voor extra maatregelen.

Dit voorjaar verspreidde Milieudefensie een enquête over luchtkwaliteit bij alle huishoudens in de 400 Nederlandse straten waar de luchtkwaliteitsnormen niet gehaald worden. In Maastricht vindt 93
procent van de respondenten dat een groot of redelijk groot probleem. Milieudefensie legde de respondenten ook oplossingsrichtingen voor. Het weren van autoverkeer in de stad scoort het hoogst met 73 procent.
Verder vindt 69 procent dat alleen nog schone vrachtauto's voortaan de stad in mogen. 59 Procent wil dat er beter openbaar vervoer komt.

Milieudefensie en Kloar Loch zijn blij dat de gemeente Maastricht voorzichtig werk begint te maken met het schoner maken van de lucht, maar vinden dat het ambitieniveau te laag. Het is bijvoorbeeld goed dat
Maastricht oude, vieze vrachtwagens gaat weren. Maar de definitie welke vrachtauto's hieronder vallen, moet scherper. Ook is er zorg over de geringe omvang van het schone-luchtgebied. Milieudefensie daagt de
gemeente uit om ook vieze personenauto's uit de stad te weren, net zoals dat vanaf deze zomer in Duitse steden als Berlijn, München, Stuttgart en Keulen gebeurt.

De leden van Milieudefensie bieden de wethouder en de leden van de Commissie voor Mobiliteit en Milieu een zwartboek aan, met ideeën, wensen en klachten van Nederlanders die in vervuilde straten wonen. Daarnaast krijgt de wethouder een ingelijste poetsdoek vol roet van een vensterbank van één van de vieze straten van Maastricht. Zo wordt hij er blijvend aan herinnerd dat de lucht in Maastricht snel schoner moet worden. De actievoerders hebben een spandoek bij zich, voorzien van een flinke veeg roet en de leus 'Schone Lucht nu!'
Provincie:
Tag(s):