zaterdag, 17. november 2007 - 11:44

Kluisjescontrole in samenwerking met tien scholen

Almere

Politie Flevoland heeft afgelopen woensdag voor het eerst op tien middelbare scholen in Almere een kluisjescontrole uitgevoerd. De kluisjescontrole is een uitvloeisel van het schoolveiligheidsconvenant dat eind 2006 is afgesloten.

Daarin hebben Politie Flevoland, de gemeente Almere en de scholen afgesproken om samen te werken aan een veilige leeromgeving. De politie heeft de controle georganiseerd in samenwerking met de directie van de tien scholen.

Veiligheid op scholen is, zeker na de gewelddadige incidenten in de afgelopen maanden elders in het land, een belangrijk onderwerp. Politie Flevoland heeft een kluisjescontrole georganiseerd om de veiligheid op de Almeerse scholen te waarborgen en op tijd misstanden te signaleren. Per school is in overleg met de directie bekeken wat de beste manier was om de kluisjes te controleren op de aanwezigheid van wapens, drugs of vuurwerk.

In totaal hebben tien scholen meegewerkt aan de controle. De politie en de scholen zijn heel tevreden over de actie. Er zijn 3438 kluisjes gecontroleerd en daarbij zijn maar vijf voorwerpen aangetroffen. Het gaat om 3 steekwapens, een ontvlammingsmiddel en een zakje softdrugs. Het gaat hierbij om voorwerpen die niet strafbaar zijn maar die volgens het schoolreglement op school verboden zijn. Er volgt een indringend gesprek met de betreffende leerlingen. De ouders van deze leerlingen krijgen een terugkoppeling van de directie.

Alle scholen hebben een brief mee gegeven aan de 4466 leerlingen die in totaal bij de controle betrokken waren zodat ook de ouders op de hoogte zijn van de controle. Donderdag bespreken de scholen het onderwerp veiligheid in de klassen.

De actie werd in Almere voor het eerst gehouden. Er is zeer positief op gereageerd door docenten en leerlingen. Ze hebben aangegeven dat hun veiligheidsgevoel hierdoor is vergroot.

De directies van de scholen delen dat gevoel en stellen voor om deze actie volgend jaar in ieder geval weer te herhalen. Ze gaan in het directie overleg de overige scholen ook motiveren om volgend jaar deel te nemen aan de kluisjescontrole.
Provincie:
Tag(s):