zondag, 24. juni 2007 - 10:04

Koelkast oorzaak brand VUmc

Amsterdam

Uit onderzoek naar de brand van 26 mei op het OK-complex van VUmc blijkt de oorzaak kortsluiting in een koelkast te zijn. Het onderzoek is uitgevoerd door het Brand Technisch Bureau Nederland namens de verzekeraars. De koelkast stond in een tussenruimte op het OK-complex.

De aanwezigheid van zuurstofleidingen op het complex (en andere gassen zoals onder andere perslucht en vacuüm) hebben de brand- en hitteontwikkeling geïntensiveerd. De conclusie is dat de brandveiligheidsvoorzieningen in orde waren.

De compartimentering van de operatiekamers en de gehele OK-afdeling hebben naar behoren gefunctioneerd. De brand heeft niet gewoed in een van de 8 operatieruimten zelf maar in de tussenruimte. De omliggende ruimten zijn onherstelbaar beschadigd door rook, roetaantasting en bluswater. De directe materiele schade bedraagt tenminste 50 miljoen euro. De totale omvang van de schade is nu nog niet vastgesteld.

Het strafrechtelijk onderzoek naar de oorzaak van de brand door de technische recherche was op 30 mei afgerond. De conclusie was dat er geen indicatie voor opzet was en de oorzaak van technische aard. De Onderzoeksraad voor Veiligheid zag geen reden voor nader onderzoek.

De afgelopen jaren zijn in verband met nieuwbouw en verbouwprojecten, zeer regelmatig controles uitgevoerd door de preventieafdeling van de brandweer. De brandveiligheidsvoorzieningen zoals brandmeldinstallaties, ontruimingsplannen en fysieke maatregelen zoals brandcompartimenteringen waren in orde.

De verzekeraars gaan niet over op regres (het verhaal halen op een derde partij). Ze gaan met VUmc en de brandweer kijken naar preventieve maatregelen die in de toekomst gevolgschade van deze omvang kunnen voorkomen.

Op zaterdag 26 mei om 6.00 uur brak de brand uit. De brand ging gepaard met grote rookontwikkeling. Omstreeks 8.30 uur kwam het sein 'brand meester. Er zijn geen slachtoffers gevallen. De brand heeft grote gevolgen voor alle operatieve ingrepen in VUmc. Op 4 juni startte VU medisch centrum met bedrijfstijdverlenging. Er wordt nu ’s avonds en in de weekenden extra geopereerd totdat er een noodvoorziening is. In december wordt naar verwachting deze noodvoorziening gerealiseerd: tijdelijke operatieruimten in de tuin van VUmc.
Provincie:
Tag(s):