dinsdag, 10. juli 2007 - 12:00

Koffie leuten voor groene stroom

Het energiebedrijf Essent gaat binnenkort stroom opwekken uit koffieschillen. Ontwikkelingsorganisatie Solidaridad en energiebedrijf Essent introduceren samen deze nieuwe vorm van biomassa met koffieschillen als grondstof. De koffieschillen zijn een restproduct uit de Braziliaanse koffieteelt en geschikt om kolen of andere fossiele brandstoffen te vervangen voor de productie van elektriciteit in centrales van Essent.

Het is wereldwijd de eerste keer dat koffieschillen als brandstof dienen voor de opwekking van groene stroom.

Eerste rendementsberekeningen laten zien dat op korte termijn met deze innovatie minimaal een CO2-reductie van 90 procent behaald kan worden ten opzichte van een gemiddelde Nederlandse elektriciteitscentrale, aldus Essent.

De recent begonnen koffieoogst in Brazilië levert de koffieschillen die worden samengeperst tot zogenoemde pellets. De totale productie (ca. 5.000 ton) van dit eerste jaar zal eind van dit jaar in Nederland worden gebruikt voor opwekking van groene stroom in de Amercentrale van Essent in Geertruidenberg.

Als het hele proces goed verloopt, volgt een tweede lading van circa 20.000 ton. In Brazilië is op jaarbasis een potentieel van 150.000 tot 200.000 ton koffieschillenpellets beschikbaar. Dit is voldoende om meer dan 100.000 huishoudens een jaar van groene stroom te voorzien.

De koffieschil is niet eetbaar. Er vindt geen concurrentie plaats met de voedsel- of voederketen. Het is een restproduct met een waarde van ongeveer vijf procent van het hoofdproduct. Door de nieuwe markt is dan ook geen expansie van deze teelt te verwachten en de druk op natuur en kleine boeren zal niet toenemen.

De betrokken koffieboeren zijn allen gecertificeerd volgens de normen van Utz Certified en/of Rainforest Alliance. Zij hebben nu extra inkomen door de verkoop van koffieschillen.
De samenwerking tussen Essent en Solidaridad krijgt ook vorm door de wens om de bestaande kwaliteitssystemen van beide partijen aan elkaar te koppelen: het Essent Green Gold Label en het Utz Certified label van Solidaridad.
Provincie:
Tag(s):