maandag, 17. september 2007 - 15:25

Kommerzijl en Den Horn krijgen subsidie voor woningverbetering

Zuidhorn

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidhorn heeft besloten voor het jaar 2008 de kernen Kommerzijl en Den Horn aan te wijzen als kernen waar de subsidieregeling particuliere woningverbetering geldt. Met deze subsidieregeling worden eigenaren van woningen in deze kernen gestimuleerd om hun eigen woning te verbeteren.

De gemeenteraad heeft de subsidieverordening “Particuliere woningverbetering Zuidhorn 2006� vastgesteld. Daarvoor is € 225.000 gereserveerd, zodat voor een periode van drie jaar, jaarlijks een bedrag van € 75.000 beschikbaar is voor deze regeling. Deze subsidieverordening bepaalt dat het college jaarlijks een woonkern aanwijst, waar de verordening op van toepassing is. Het afgelopen jaar was de kern Pieterzijl aan de beurt. Alle eigenaren in Pieterzijl, die in het bezit zijn van een woning die ouder is dan 50 jaar, hebben een beroep op het fonds kunnen doen.

Voor het tweede jaar heeft het college Kommerzijl en Den Horn dus aangewezen. Alle daarvoor in aanmerking komende personen in Kommerzijl en Den Horn ontvangen eind 2007 een brief waarin wordt gewezen op de mogelijkheid subsidie aan te vragen op verbeteringen aan het casco van de eigen woning.
Provincie:
Tag(s):