vrijdag, 2. november 2007 - 7:09

Komst 20 camera's moeten grensgebied vieliger maken

Breda

Het Bestuur van de gemeente Breda heeft met instemming gereageerd op het plan van aanpak om van het grensoverschrijdende bedrijventerrein ‘Hazeldonk-Meer’ een veiliger bestemming te maken. De maatregelen bevatten ondermeer het plaatsen van een twintigtal bewakingscamera’s op 4 locaties aan Nederlandse en Belgische zijde. Verwacht wordt dat het bestuur van de Stad Hoogstraten binnenkort een vergelijkbaar besluit hierover zal nemen.

De plannen vloeien voort uit de totale revitalisering van het gebied, die met Europese financiële steun (Interregprogramma) gerealiseerd wordt.
Na reconstructie van de belangrijkste wegen en de ontsluiting van het gebied en het instellen van parkmanagement, wordt nu gehoor gegeven aan de wens van ondernemers om hun bedrijven beter te kunnen beschermen tegen criminaliteit van buitenaf.

De voorgestelde maatregelen betreffen het invoeren van camerabewaking in het openbare gebied, het flexibel, tijdens risico-uren, afsluiten van secundaire toegangen tot de bedrijventerreinen, het aansluiten van de camera’s op Hazeldonk op een PAC ten behoeve van het houden van toezicht en het inrichten of onderbrengen van een (mobiele) beveiligingspost op het bedrijventerrein.

Het plan voorziet daarnaast in voorstellen om het al bestaande particulier georganiseerde bewaakt parkeren van vrachtwagens en trailers gezamenlijk te verbeteren. Op dit moment loopt een onderzoek naar de verschillende mogelijkheden.
Provincie:
Tag(s):