donderdag, 29. november 2007 - 11:46

Kongolese familie moet het land uit

Borger

Een laatste poging van de gemeente Borger-Odoorn om het gezin Kilola uit Borger een kans te geven om in Nederland te blijven wonen heeft geen succes gehad. Staatssecretaris Albayrak heeft het verzoek van burgemeester en wethouders afgewezen.

De Kongolese familie Kilola uit Borger heeft in september te horen gekregen, dat de familie niet langer over een geldige verblijfstitel beschikt. Beroep tegen deze beschikking was niet meer mogelijk. Nadat dit besluit, dat inhoudt dat de familie moet vertrekken uit Nederland, bekend werd is door mensen in de omgeving van de familie een actie gestart om alsnog te proberen dit besluit ongedaan te maken. Er werden diverse brieven geschreven en er op 24 oktober werd er een petitie ingediend bij de burgemeester.

Het college van burgemeester en wethouders besloot daarop een laatste beroep te doen op de staatssecretaris mevrouw N. Albayrak. Het antwoord op deze brief is onlangs binnengekomen en het biedt geen aanknopingspunten om het gezin nog een kans te geven om in Nederland te blijven.

Woensdag heeft wethouder Alberts dit aan het gezin medegedeeld. Als de familie bereid is aan een vrijwillige terugkeer naar het land van hekomst medewerking te verlenen dan wordt dat verder geregeld door de Dienst Terugkeer en Vertrek van het Ministerie van Justitie. De gemeente zorgt voor huisvesting en bestaansmiddelen tot het moment van plaatsing van het gezin in het vertrekcentrum in Ter Apel.
Provincie:
Tag(s):