donderdag, 28. juni 2007 - 10:05

Koningin bezoekt Middenbeemster

Middenbeemster

Koningin Beatrix bracht woensdagmiddag 27 juni een streekbezoek aan de gemeenten Edam-Volendam en Beemster. Tijdens het bezoek werd aandacht besteed aan het historische karakter van dit deel van de provincie Noord-Holland en de vertaling naar deze tijd. In 2007 viert de gemeente Edam-Volendam dat zij 650 jaar geleden stadsrechten heeft gekregen van Graaf Willem V van Holland.

Dit jaar is het eveneens 400 jaar geleden dat de Staten van Holland octrooi verleenden om de Beemster droog te leggen. De Beemster heeft haar polderstructuur en karakter in hoge mate behouden. De Unesco heeft in 1999 Droogmakerij De Beemster het predikaat Werelderfgoed verleend.

De Koningin werd om 13.45 uur door de commissaris van de Koningin, de heer H.C.J.L. Borghouts, en de burgemeester van Edam-Volendam, de heer W.J.F.M. van Beek, ontvangen in het historische Stadhuis van Edam. Zij kreeg er een korte toelichting op 650 jaar Edam-Volendam. Aansluitend wandelde het gezelschap naar de Kaasmarkt aan het Nieuwenhuizenplein. Deze markt heeft vanaf de 16e eeuw in belangrijke mate de economie van Edam bepaald.

Op de Kaasmarkt luidde de Koningin de bel waarmee de markt werd geopend. Vervolgens liep het gezelschap naar de Grote of Sint Nicolaaskerk. In de kerk kreeg de Koningin een toelichting op de geschiedenis, de glas-in-loodramen en de grafzerken van de kerk.
Om 14.45 uur arriveerde de Koningin bij het Zuideinde in Volendam. Bij het monument ter nagedachtenis van de Nieuwjaarsbrand op 1 januari 2001 stond het gezelschap kort stil.

De Koningin wandelde vervolgens langs de kade van de Haven naar Hotel Spaander, vanaf 1881 herberg voor vele Nederlandse en buitenlandse kunstschilders die Volendam bezochten. In deze oude herberg ontmoette de Koningin enkele jongeren die getroffen zijn door de Nieuwjaarsbrand in café De Hemel. Aansluitend vond een gesprek plaats met vertegenwoordigers van de Stichting Moedige Moeders, die zich inzet voor moeders van drugsverslaafde kinderen. Na een wandeling door de wijk Doolhof vertrok de Koningin naar de Beemster.

Tijdens een rondrit door een deel van de Beemster vertelde burgemeester H.N.G. Brinkman over het geometrische patroon van de verkaveling in vierkanten en kwadranten na de drooglegging in 1612.
Om 16.15 uur arriveerde de Koningin bij de Nederlands Hervormde kerk in Middenbeemster. In de kerk presenteerde het ensemble ‘Bamestra’s collectief voorheen Poldervokaal’ zich muzikaal ter verwelkoming. Vervolgens werd de Koningin geïnformeerd over de restauratie van de kerk.

Ook had zij een ontmoeting met de overkoepelende vrijwilligersorganisatie De Beemster Gemeenschap, waarbij 60 verenigingen, organisaties en stichtingen zijn aangesloten. Leerlingen van vier basisscholen in de Beemster brachten het Werelderfgoed de Beemster tot verbeelding in het educatieve belevingsproject Karel & de Kikkerkoning. Daarnaast maakte de Koningin kennis met het project Des Beemsters, dat tot doel heeft toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen in de Beemster te vertalen en in relatie te brengen met de werelderfgoedstatus.

Tenslotte kreeg de Koningin in de kerk een toelichting op Fort Nekkerweg, een voorbeeld van werelderfgoed dat in beweging is. De oude monumentenstatus blijft bewaard, terwijl een hotel, een wellness centrum en een informatiecentrum over de Stelling van Amsterdam in het fort wordt gevestigd. Aansluitend wandelde de Koningin via het pleintje, waar de Beemsterlingen het traditionele Beemster Steenwerpen spelen, naar de Rijperweg. Hier vond de markt Beemster Lusthof plaats, een initiatief van de Stichting Plattelandsvernieuwing. Het bezoek werd om 17.00 uur afgesloten in Het Heerenhuis.
Provincie:
Tag(s):