woensdag, 19. september 2007 - 10:55

Koningin brengt 7 november bezoek aan Hoeksche Waard

Den Haag

Hare Majesteit de Koningin brengt woensdag 7 november een streekbezoek aan de Hoeksche Waard. De Hoeksche Waard heeft de status van Nationaal Landschap. Tijdens het streekbezoek wordt aandacht besteed aan de aanwijzing tot Nationaal Landschap, de economische binding van het eiland met de omliggende regio’s, de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied en de leefbaarheid voor de inwoners.

De Koningin bezoekt alle vijf gemeenten in de Hoeksche Waard, te weten Oud-Beijerland, Binnenmaas, Cromstrijen, Strijen en Korendijk.

De Koningin wordt in de ochtend door de Commissaris van de Koningin van Zuid-Holland, de heer J. Franssen, verwelkomd in het centrum van Oud-Beijerland. De Koningin spreekt in het Oude Raadhuis met vertegenwoordigers van lokale en regionale overheden en maatschappelijke organisaties. Onderwerp van gesprek is de positie van de Hoeksche Waard in relatie tot de Rotterdamse regio en Zuid-Holland-Zuid. De verstedelijking en de bedrijvigheid van onder andere de Rotterdamse Haven grenzen aan dit Nationale Landschap. In het gesprek komt onder meer de vraag aan de orde of en zo ja, hoe 'stad en land' elkaar kunnen versterken.

Aansluitend reist de Koningin naar Maasdam, gemeente Binnenmaas, voor een bezoek aan Campina Maasdam.

Aan het eind van de ochtend arriveert de Koningin in Strijensas, gemeente Strijen. In basisschool De Hooistoof praat de Koningin met leerlingen die betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling en de oplevering van het natuurgebied Oeverlanden Hollandsch Diep. Dit waterrijke natuurgebied is in 2006 gereed gekomen en is onderdeel van het provinciale project Deltanatuur. In dit project wordt een aantal gebieden rond de monding van de Rijn en de Maas teruggebracht in de oorspronkelijke staat en weer onder invloed gebracht van het getij.

’s Middags bezoekt de Koningin Klaaswaal, gemeente Cromstrijen. In het kantoor van de commissie Hoeksche Waard, het samenwerkingsverband van de vijf gemeenten, spreekt de Koningin met vertegenwoordigers van de commissie Hoeksche Waard, maatschappelijke organisaties op het eiland, het waterschap en de provincie. Centraal in dit gesprek staat de toekomst van het eiland en haar bewoners. Eén van de vragen die aan de orde komt is: hoe houden we het eiland leefbaar voor jong en oud?

Tot slot gaat de Koningin naar Zuid-Beijerland, gemeente Korendijk. In deze kern bezoekt de Koningin de multifunctionele boerderij Dorpzigt. Deze historische boerderij is onlangs verbouwd en biedt uiteenlopende voorzieningen voor jong en oud. Het gebouw herbergt een kinderdagverblijf, een bibliotheek, een woonvoorziening voor dementerende ouderen en een hospice. De Koningin krijgt een rondleiding door de boerderij en bezoekt eveneens één van de aangrenzende seniorenwoningen. Dorpzigt is een voorbeeld voor andere kleine kernen die, ondanks hun beperkte omvang en inwonertal, het voorzieningenniveau in hun dorpen willen waarborgen.

Het streekbezoek wordt afgesloten in partycentrum Eendrachtshoeve in Zuid-Beijerland.
Provincie:
Tag(s):