vrijdag, 5. oktober 2007 - 13:05

Koopwoningen voor starters

Breda

Nog vóór de zomer van 2008 kan de bouw beginnen van 40 starterskoopwoningen in Breda. Als alles volgens plan verloopt, krijgen de gebieden De Neel-Oost (Prinsenbeek), Haenen-Noord (Teteringen) en Roosberg-Daalakker (Bavel) respectievelijk 12, 17 en 11 woningen bestemd voor beginnende huizenbezitters.

De huizen mogen niet meer kosten dan € 160.000,- vrij op naam voor tussen- en hoekwoningen. In het plan Roosberg-Daalakker is in verband met kavelgrootte hierop een uitzondering gemaakt: € 155.000,- voor tussenwoningen en € 160.000,- voor hoekhuizen (prijspeil 2007).

Nieuwe eigenaaren moet aan de volgende voorwaarden voldoen: ze moeten kunnen aantonen dat ze niet eerder een woning in eigendom hebben gehad, en het (gezamenlijk) bruto jaarinkomen van de koper mag niet hoger zijn dan maximaal € 34.425,-. Een andere voorwaarde is dat de woningen ook in de toekomst starterswoningen blijven.

Wie een starterswoning wil verkopen, moet daarvoor niet alleen toestemming vragen aan burgemeester en wethouders, maar is voor de verkoopprijs ook gebonden aan de gemiddelde waardestijging van de woning voor de regio Breda. Deze wordt jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Eventuele verbeteringen en uitbreidingen van de woning worden niet in de verkoopprijs meegenomen.

De gemeenteraad heeft door het vaststellen van de Woonvisie vorige maand besloten dat in Breda de komende drie jaar 250 starterskoopwoningen moeten komen.
Provincie:
Tag(s):