dinsdag, 2. oktober 2007 - 18:54

Koploper in deregulering APV

Moerdijk

Soms lijkt het of er voor alles wat je wilt doen in Nederland regeltjes en wetten zijn. Iets wat het leven niet altijd gemakkelijk maakt. Het college wil voor haar inwoners, bedrijven en verenigingen de leefbaarheid verhogen en heeft daarom besloten om de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) op een aantal punten aan te passen. De gemeente Moerdijk is daarmee één van de koplopers in Nederland.

De afgelopen periode hebben drie werkgroepen hard gewerkt om de gemeentelijke regelgeving te vereenvoudigen. Eén van de resultaten uit deze werkgroepen is de gedereguleerde APV. Als gevolg van de deregulerings- en lastenverlichtingsactie worden bepaalde artikelen geschrapt of vereenvoudigd. Het laten vervallen van een vergunningplicht is bijvoorbeeld een vorm van lastenverlichting.

De vernieuwde versie van de APV treedt in werking op woensdag
10 oktober en is vanaf dan te vinden op Moerdijk.
Provincie:
Tag(s):