maandag, 22. oktober 2007 - 15:57

Korpschef Bik naar KLPD

Dordrecht

Maandag is bekend geworden dat korpschef Ruud Bik korpschef is geworden bij het Korps landelijke politie diensten (Klpd) en verlaat hij het politiekorps Zuid-Holland-Zuid.
Het Koninklijk Besluit is vandaag officieel ondertekend, waarmee de benoeming formeel rond is.

De loopbaan van Bik heeft zich grotendeels in Utrecht voltrokken. Van 1979 tot 1983 bekleedde hij diverse functies bij de gemeentepolitie Utrecht. Van 1983 - 1986 was hij chef stafbureau van de gemeentepolitie Utrecht en vervolgens van 1986 tot 1994 districtschef binnen de gemeentepolitie en later bij de regiopolitie Utrecht. Van 1994 tot 2001 was Bik plaatsvervangend korpschef in de politieregio Utrecht. In maart 2001 maakte hij de overstap naar Zuid-Holland-Zuid.

Landelijk viel Bik onder meer op door als één van de eerste korpsen bij het prestatiecontract met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van het ministerie een tegenprestatie te verlangen. Zo heeft het ministerie extra cellen en DNA analysecapaciteit voor Zuid-Holland-Zuid toegezegd. Binnen de regio heeft hij met diverse partners de verbinding gezocht en daarmee veiligheid tot een gezamenlijke prioriteit gemaakt. De regionale Veiligheidssociëteit waarin bestuurders en politie samen veiligheidsvraagstukken bespreken en aanpakken is daarvan een goed voorbeeld. De integrale aanpak van veelplegers is een ander voorbeeld. Hierbij werken alle partijen in de keten (Politie, OM, Reclassering, gemeenten, etcetera) intensief samen om veelplegers op het rechte pad te brengen én te houden.

Bik heeft in 2003 het gezamenlijk werken aan een integrale visie in het korps geïntroduceerd. Aan het eind van 2006 zijn de doelstellingen van de eerste visie ‘Samen Alert Werken aan Veiligheid’ langs de meetlat gelegd en bleken alle doelstellingen behaald. Zo was de criminaliteit met 25% afgenomen en zat 70% van de veelplegers achter slot en grendel. In 2007 heeft het korps een start gemaakt met de tweede integrale visie ‘Waakzaam en Dienstbaar’ met nog ambitieuzer gestelde doelstellingen. In de periode 2007-2010 moet onder meer het aantal aangiften met 35% omlaag en het aantal opgehelderde zaken met 30% omhoog.
Provincie:
Tag(s):