woensdag, 31. oktober 2007 - 9:34

Kort geding belet sluiting kinderdagverblijf

Utrecht

Kinderdagverblijf Knorretje wordt niet met ingang van 1 november 2007 gesloten. De eigenaar van het kinderdagverblijf heeft een kort geding aangespannen tegen de gemeente Utrecht. Dit betekent dat Knorretje in ieder geval open blijft totdat de rechter een uitspraak heeft gedaan. De verwachting is dat het kort geding op 7 november a.s. dient. De uitspaak is vermoedelijk binnen twee weken.

De gemeente heeft besloten dat Knorretje moet sluiten, omdat de eigenaar onder meer de vereiste documenten niet kan laten laten zien. Het gaat bijvoorbeeld om diploma’s en verklaringen omtrent gedrag. Daarnaast voldoet het centrum niet aan de veiligheidseisen. De kinderen kunnen bijvoorbeeld niet naar buiten, omdat de buitenruimte niet goed ingericht en niet veilig is.

Er wordt verder veel met kinderen tussen de verschillende groepen geschoven en er is te veel wisseling van leidsters. De ruimten waar de kinderen verblijven kunnen te warm worden door het ontbreken van zonwering. Ook de hygiënische omstandigheden zijn ontoereikend. Zo was er lange tijd geen water in ruimten waar baby’s en peuters werden verschoond.

Op 29 oktober 2007 heeft de eigenaar een verzoek ingediend om de datum van sluiting op te schorten, omdat het kindercentrum waarschijnlijk spoedig wordt overgenomen. De gemeente is hieraan niet tegemoet gekomen, omdat een overname op geen enkele wijze aannemelijk is gemaakt. Daarop heeft de eigenaar een verzoek bij de rechtbank ingediend om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. Dit betekent dat er op korte termijn een kort geding zal plaatsvinden.
Provincie:
Tag(s):