zondag, 14. oktober 2007 - 20:55

Kort geding uitstel taxitarieven

Amsterdam

Koninklijk Nederlands Vervoer eist in kort geding uitstel van het verplichte kilometertarief. Dit uitstel is nodig om de ijkregels voor taxameters aan te passen. Een TNO-onderzoek toont aan dat er taxi's zijn die bij lage snelheden de afgelegde kilometers niet, of onzuiver meten. Deze onzekerheid moet worden weggenomen, tot die tijd kan het nieuwe tariefstelsel niet worden ingevoerd, stelt KNV.

Het tariefstelsel moet opbrengstenneutraal voor de taxiondernemer worden ingevoerd, is een belofte van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Als bij lage snelheid de afstand onjuist wordt gemeten terwijl het onderdeel tijd uit het tarief is weggenomen, kan het niet opbrengstenneutraal zijn. Er zijn circa 15.000 taxameters in gebruik. TNO onderzocht er zeven. In vier van de onderzochte taxi's werd de afstand bij lage snelheden onjuist gemeten. KNV zal bij de rechter bepleiten de invoerdatum van 1 november uit te stellen, zodat TNO nader onderzoek kan doen en de overheid een nieuwe ijkregeling kan maken.

KNV Taxi vindt dat de kwaliteit in de taxisector verbeterd moet worden, maar dat lukt niet met de nieuwe tariefregeling. KNV handhaaft de bodemprocedure tegen de Staat der Nederlanden waarin wordt geëist dat de nieuwe tariefstructuur wordt afgeschaft. Om de taxikwaliteit te verbeteren nam KNV onlangs het initiatief om een goed werkend taxibeleid te ontwerpen, samen met Rover, de Consumentenbond, de gemeentebesturen van de vier grote steden en het ministerie van Verkeer en Waterstaat.
Provincie:
Tag(s):