woensdag, 17. oktober 2007 - 11:14

Krakers moeten complex 'Austerlitz' verlaten

Driebergen

Een groep krakers moet het complex `Austerlitz' in Driebergen-Rijsenburg verlaten. Dat heeft de rechter woensdag in kort geding bepaald. Het complex is sinds 1998 gekraakt. Omdat het terrein deel uitmaakt van de Ecologische Hoofdstructuur worden de 23 loodsen en magazijnen binnenkort gesloopt, zodat het complex terug gegeven kan worden aan de natuur.

De krakers wilden meer tijd om het terrein te verlaten, maar de rechter was van oordeel dat de Staat - de eigenaar van het terrein - voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat het complex snel ontruimd moet worden.

Als het complex niet voor november ongeschikt wordt gemaakt voor overwintering door vleermuizen, kunnen de slopers niet aan de slag. De regels die de gemeente aan de sloopvergunning heeft verbonden, verbieden namelijk sloopwerkzaamheden wanneer er vleermuizen in het complex overwinteren.

De krakers moeten het terrein binnen 24 uur na betekening van het vonnis ontruimen en verlaten.
Provincie:
Tag(s):