vrijdag, 30. november 2007 - 19:30

Kritiek taboe op de werkvloer

Amsterdam

Recht door zee en niet bang een blad voor de mond te nemen, luidt de Nederlandse reputatie. Niets blijkt echter minder waar op de werkvloer; ruim de helft van de Nederlanders denkt dat kritiek op de baas schade kan toebrengen aan hun carrière. Eveneens de helft durft collega’s niet te vertellen wat er beter kan. Dit blijkt uit onderzoek van HR specialist Cubiks onder organisaties in zeven Europese landen.

Kritiek op het management levert de meeste problemen op; 54% van de ondervraagden vreest het verdere verloop van hun loopban bij kritiek op leidinggevenden. Desgevraagd onderbouwt 49% van hen dit met de stelling dat hun manager een cruciale rol speelt in het verloop van hun carrière. Niet alleen kritiek op het management blijkt lastig; ook het bekritiseren van collega’s leidt tot problemen. Bijna de helft van de ondervraagden (46%) vindt het zeer moeilijk om collega’s eerlijk te vertellen wat er beter kan. Naast het geven van kritiek, levert ook het ontvangen hiervan pijn in de buik op. Meer dan de helft van de Nederlandse en 60% van de Europese ondervraagden voelt zich hierbij
niet op zijn gemak.

“Uit het onderzoek blijkt dat het geven van feedback op de werkvloer geen gemeengoed is, � aldus Reinder van der Schaaf, directeur Cubiks Nederland. “Terwijl werkgevers hier wel veel belang aan hechten. Er is een belangrijke taak weggelegd voor het management in het creëren van een sfeer waarin dat wél kan.� De tijd die hiervoor wordt ingeruimd door het management is echter minimaal: ruim 40% van de Nederlandse en 50% van de Europese managers besteedt maximaal een tiende van
de tijd aan personeelsmanagement.

Het gebrek aan interesse voor blijkt eveneens uit de motivatie voor een managementfunctie. Personeelsmanagement lijkt hierbij het ondergeschoven kindje: een kleine 31 % geeft aan dat ontwikkeling van personeel de belangrijkste drijfveer is voor hun baan. Van hen werkt 53% in eerste instantie voor meer invloed op de besluitvorming, een hoger salaris, meer status of een nog hogere functie. Dit geldt sterker voor de Europese collega’s dan voor het Nederlandse management: 59% van
hen werkt om meer invloed op de besluitvorming te krijgen of een stapje te klimmen op de ladder, voor meer status en geld werkt slechts 4%.
Categorie:
Tag(s):