dinsdag, 20. november 2007 - 16:19

Kunst- en antiekhandel niet criminaliteit gevoelig

Groningen

De Nederlandse kunst- en antiekhandel is niet extreem kwetsbaar voor binnendringing door de georganiseerde criminaliteit. De structuur van de sector en de benodigde expertise om erin actief te kunnen zijn, vormen belemmeringen voor criminelen om eenvoudig financieel gewin te behalen.

Tegelijkertijd moet wel worden geconstateerd dat er voor plegers van kunstcriminaliteit een relatief lage pakkans is. De priori­teiten van handhavende organisaties liggen elders, waardoor de benodigde capaciteit en expertise ontbreken.

Hoewel het niet waarschijnlijk lijkt dat kunst en antiek in Nederland worden misbruikt voor grootschalige witwasoperaties, kunnen kunstdieven, vervalsers en importeurs van beschermd cultureel erfgoed vaak hun straf ontlopen. De basis om tot een sluitende aanpak te komen - die ligt in een goede registratie, een centraal meldpunt en een netwerk van expertise - ontbreekt. Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau INTRAVAL in opdracht van het ministerie van Justitie
Provincie:
Tag(s):