woensdag, 19. september 2007 - 17:20

Kunstenaars en agrariërs werken samen voor Floriade

Venlo

Art & Yard is een nieuwe initiatief van Vereniging Innovatief Platteland (VIP) om Noord-Limburg en het Duitse grensgebied tijdens de Floriade als diverse en vernieuwende regio op de kaart te zetten.

Het vijf jaar durende project Art & Yard (kunst en erf) brengt agrarische en aan de sector verbonden ondernemers en kunstenaars bij elkaar om agrarisch Noord-Limburg op een artistieke manier in beeld te brengen. De resultaten zijn vanaf 2009 te bewonderen op vele verschillende bedrijven in de tuinbouw en kwekerijsector in het noorden van de provincie en de Duitse grensstreek. Ook toeleverende en verwerkende bedrijven worden hierbij betrokken. Voorzitter Joep Hermans van Innovatief Platteland, voor de artistieke invulling ter zijde gestaan door de bekende musicus en artistiek organisator Nard Reijnders, denkt hierbij aan beeldhouwwerken, installaties, en schilderingen, maar ook aan bijvoorbeeld verscheidene vormen van theater in beeld en geluid.

Het doel van Art & Yard is een brug te slaan tussen internationale ondernemers die door de Floriade naar het gebied worden getrokken, en de bedrijven die daarvan als het ware het fundament vormen. Kunst is daarin de verbindende factor.

De organisatie van de Floriade heeft zich inmiddels enthousiast getoond over dit initiatief en de eerste contacten met de regionale kunstwereld zijn gelegd. Innovatief Platteland helpt de Floriade om op deze manier het evenement breder te trekken dan het expo-terrein op zich.

De resultaten van Art & Yard zijn te zien vanaf 2009 tot het najaar van 2013.
Provincie:
Tag(s):