woensdag, 15. augustus 2007 - 20:32

Kunststof verpakking apart inzamelen en recyclen

Den Haag

Minister Cramer van Ruimte en Milieu, het verpakkende bedrijfsleven en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben een akkoord bereikt over het verpakkingenbeleid en de invulling van producentenverantwoordelijkheid voor de gescheiden inzameling van verpakkingsafval. Minister Cramer schrijft dit woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Daarmee is de patstelling die bijna twee jaar bestond rond verpakkingsafval doorbroken. Het verpakkende bedrijfsleven heeft zich bovendien verbonden aan een milieudoelstelling die fors hoger ligt dan wettelijk is voorgeschreven.

Veel meer kunststof verpakkingen zullen in de nabije toekomst worden gerecycled. Naast de huidige recycling van kunststof verpakkingen uit bedrijven worden voortaan ook kunststof verpakkingen uit huishoudens gescheiden ingezameld en gerecycled.

Het te behalen recyclingspercentage van kunststof verpakkingen zal dan stijgen van 20% nu naar 42% in 2012. Dit levert een jaarlijkse besparing op van ongeveer 210 kiloton CO2, vergelijkbaar met het elektriciteitsgebruik van 100.000 huishoudens.

Het akkoord, dat geldt voor de periode 2008-2012, bevat afspraken over wie waarvoor verantwoordelijk is bij de gescheiden inzameling van verpakkingsafval. De gemeenten blijven zorgen voor de gescheiden inzameling van verpakkingen van huishoudens. De inzameling van papier, glas en metalen wordt onverminderd voortgezet.

Daarnaast zal de al begonnen gescheiden inzameling van kunststof landelijk worden ingevoerd. De gemeenten gaan hiervoor een gescheiden afvalsysteem opzetten. De kosten van gemeenten voor de gescheiden inzameling van verpakkingen uit huishoudens krijgen gemeenten vergoed uit een nieuw fonds, het Afvalfonds.

De rijksoverheid stort jaarlijks 115 miljoen euro in dit fonds; de financiering hiervan komt uit een nog in te voeren verpakkingenbelasting. Deze heffing komt bovenop de 250 miljoen euro verpakkingenbelasting die in het regeerakkoord staat (invoering 2008) en die opgebracht zal worden door het bedrijfsleven. Het geld zal uiteindelijk worden opgebracht door de consument van verpakte producten.
Provincie:
Tag(s):