vrijdag, 11. mei 2007 - 10:47

Laagste aantal faillissementen in bijna 5 jaar

Amsterdam

In maart zijn er 270 faillissementen van bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) uitgesproken. Het aantal bedrijven en instellingen dat failliet ging was daarmee 33 procent lager dan een jaar eerder. Het aantal in een bepaalde maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal zittingsdagen van de rechtbank in die maand. Dit kan van maand tot maand sterk fluctueren.

Voor een betere kijk op de ontwikkeling wordt daarom doorgaans gekeken naar de ontwikkeling van het voortschrijdend driemaandsgemiddelde. Het driemaandsgemiddelde is in maart op 307 uitgekomen. Dit zijn 4 faillissementen minder dan in februari. Het gemiddelde in maart lag net onder het niveau van december 2006. Toen bereikte het aantal faillissementen het laagste niveau in vierenhalf jaar.
Categorie:
Tag(s):