zondag, 11. november 2007 - 12:39

Laatste gelegenheid voor bezoek aan de opgravingen

Serooskerke

Binnen een tweetal weken worden de werkzaamheden voor het archeologisch onderzoek bij Serooskerke afgerond. Het onderzoek heeft ruim twee maanden geduurd en veel nieuwe informatie opgeleverd over de bewoningsgeschiedenis van Walcheren in de periode IJzertijd t/m Middeleeuwen.

De opgraving kon op veel belangstelling rekenen van het publiek. Iedere woensdagmiddag maakten zo’n 20 tot 25 geïnteresseerden hun opwachting voor een rondleiding. Door het afronden van de werkzaamheden is woensdag 13 november om 1600 uur de laatste mogelijkheid om de archeologie van dichtbij te bekijken.

Tijdens het onderzoek zijn o.a. sporen aangetroffen van twee middeleeuwse boerderijen uit de 11e/12e eeuw en twee boerderijen en een schuurtje uit de late IJzertijd en de Romeinse Tijd. Op dit moment leggen de archeologen enkele vroegmiddeleeuwse sporen bloot, waarschijnlijk uit de 8ste of 9de eeuw.

Het onderzoek heeft op veel terreinen nieuwe inzichten opgeleverd. Bijvoorbeeld over het gebruik van de bodem door de mens en over de kolonisatie van dit gebied. Maar ook over het voedsel dat werd gegeten, over de landbouw en de veeteelt en over de handel.

Het veldwerk is dan wel afgerond, het onderzoek gaat gewoon door. De uitkomsten van het veldwerk zullen verder worden uitgewerkt in het kantoor van ADC ArcheoProjecten in Amersfoort. Daar zullen de sporen worden beschreven, zal het vondstmateriaal worden onderzocht, laboratoriummonsters verder geanalyseerd. Al deze stukjes uitgewerkte informatie resulteren uiteindelijk in een groot rapport. De verwachting is dat dit rapport na ongeveer een jaar klaar is.
Provincie:
Tag(s):