woensdag, 22. augustus 2007 - 9:53

Lage inkomens leven vaak in slechtere milieu-omstandigheden

Utrecht

Mensen met een lager inkomen leven gemiddeld in iets slechtere milieuomstandigheden (o.a. verkeersgeluid en luchtverontreiniging) dan mensen met een hoger inkomen. Ook leven lagere inkomensgroepen in aanzienlijk minder groene woonomgevingen. Dit concludeert milieuwetenschapper Hanneke Kruize in haar proefschrift. Kruize promoveert op 29 augustus aan de Universiteit Utrecht.

Uit het promotieonderzoek van Hanneke Kruize blijkt verder onder meer dat mensen met een lager inkomen aan hogere geluidsniveaus van railverkeer zijn blootgesteld dan hogere inkomensgroepen. Bij geluid van vliegverkeer in de onderzoeksregio’s Rijnmond en Schiphol worden hogere inkomensgroepen juist vaker aan iets hogere geluidsniveaus blootgesteld.

De verdeling van de milieukwaliteit naar inkomen wordt onder meer bepaald door de ruimtelijke planning van woningen, milieuvervuilende activiteiten en stille en groene gebieden binnen een gebied, en door buurtveranderingen en de reactie van bewoners daarop. Overheidsregulering en marktwerking spelen daarbij een belangrijke rol. Bij een toenemend inkomensniveau hechten mensen gemiddeld meer waarde aan een geluidsarme en groene omgeving, wat mogelijk mede verklaart waarom deze groep in iets betere milieuomstandigheden woont.
Provincie:
Tag(s):