donderdag, 14. juni 2007 - 21:44

Landweer gevonden in Gemert

Gemert

Op Doonheide in Gemert, waar in de toekomst woningen worden gebouwd, is de afgelopen weken een bijzondere archeologische ontdekking gedaan. Het gaat om de overblijfselen van een landweer die vermoedelijk dateert uit de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). Een landweer is een langwerpig verdedigingswerk.

Op Doonheide bestaat deze uit zeven rijen ‘struikelgaten’, de donkere plekken op de foto, en een aarden wal met aan weerszijden een greppel, lange delen op de foto . De landweer was vermoedelijk begroeid met stekelig struikgewas. Dat er op deze plaats een landweer heeft bestaan was niet bekend aan de hand van historische of andere bronnen. De landweer van Doonheide is vóór ongeveer 1800 geëgaliseerd om het land in gebruik te nemen als akker.

andweren dienden voor de bescherming van grote gebieden ten tijde van oorlog. Achter de landweer kon de bevolking en het vee zich verschuilen. De landweer van Doonheide lag pal ten zuiden van de Peelse Loop. Tijdens aanvallen diende de vijand eerst dit riviertje over te steken om vervolgens via zeven rijen struikelgaten de aarden wal te bestormen. Dat er op Doonheide wel eens is gevochten, wordt bewezen door de vondst van een aantal ronde loden kogels. Ook zijn er een aantal koperen munten gevonden uit de 17e en 18e eeuw. De landweer van Doonheide heeft waarschijnlijk meer dan een eeuw bestaan.

Voor zover bekend is het voor het eerst in Nederland dat een dergelijk type landweer zo grootschalig wordt opgegraven. De bodemsporen zijn zo bijzonder dat de archeologen in eerste instantie niet goed wisten wat ze aan het onderzoeken waren. Aanvankelijk werd gedacht aan de omwalling van een legerkampje. De afgelopen jaren is sprake van een toenemende belangstelling voor nog bestaande landweren met als doel deze te beschermen als landschappelijke monumenten. De Gemertse landweer trekt nationaal belangstelling omdat hier voor het eerst archeologisch onderzoek naar dit type archeologische vindplaats wordt gedaan. Met de in Gemert opgedane kennis kunnen op andere plaatsen in het land landweren verantwoord worden gerestaureerd. Het archeologisch onderzoek wordt uitgevoerd door het Archeologisch Centrum Eindhoven en zal de komende dagen worden afgerond.
Provincie:
Tag(s):