vrijdag, 13. juli 2007 - 17:05

Leeftijdsgrens jeugdpakket tandarts verhoogd

Den Haag

De leeftijdsgrens voor de dekking van tandheelkundige zorg wordt verhoogd naar 21 jaar. De ministerraad heeft daar op voorstel van minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport mee ingestemd. Dit betekent dat verzekerden tot en met 21 jaar recht hebben op het uitgebreide jeugdpakket aan tandheelkundige zorg. Jongeren tot en met 18 jaar hebben al recht op dit pakket.

Deze tandheelkundige zorg wordt voor de verzekerden tot en met 21 jaar uitgezonderd van het verplichte eigen risico dat per 1 januari 2008 wordt ingevoerd in plaats van de huidige no-claim.

Met deze wijziging vervalt de uitbreiding van het basispakket met de jaarlijkse preventieve controle voor volwassenen, waarmee de ministerraad op 25 mei 2007 heeft ingestemd en zoals ook in het coalitieakkoord was afgesproken.
Categorie:
Tag(s):