maandag, 10. september 2007 - 12:51

Leekster college doet mee aan 'Op voeten en fietsen'

Leek

Op donderdag 20 september a.s. zal het college van Burgemeester en Wethouders en een zestal raadsleden meewerken aan de door Veilig Verkeer Nederland georganiseerde nationale actiedag 'Op voeten en fietsen'. Een groot aantal basisscholen doet mee aan deze actiedag met als doel het per fiets of lopend naar school gaan te stimuleren. Het is de bedoeling dat kinderen op die dag állemaal lopend of fietsend naar school gaan.

Rond tien over acht verzamelen de leerlingen zich op een aantal punten in verschillende wijken. Zo zijn er onder meer verzamelpunten in de wijken Oostindie, Wolveschans, De Linde, Sintmaheerdt en in de directe nabijheid van het Dorpshuis in Tolbert. Daarna zal onder begeleiding van een aantal ouders en eerdergenoemde politici koers worden gezet naar één van de deelnemende basisscholen: Centrumschool, Nijenoertschool, Tweemaster, Tweesprong en De Beelen.

Nadat de leerlingen bij school zijn afgeleverd staat de rest van de dag in het teken van verkeersveiligheid en feestelijke acties rond dit thema. Zo krijgen de leerlingen van groep 7 en 8 van De Tweesprong een workshop bandenplakken bij Rijwielhuis De Vries in Tolbert.

Veilig Verkeer Nederland wil met deze actie bereiken dat de ouders de positieve kanten van lopen en/of fietsen met kinderen ervaren. Door kinderen altijd met de auto te brengen, leren de kinderen niet zelf aan het verkeer deel te nemen. Bovendien verhoogt veel autoverkeer rondom de school de onveiligheid. Tijdens de 'Op Voeten En Fietsen naar school'-dag kan men bovendien aan het gemeentebestuur laten zien waar fiets- en looproutes van en naar school onveilig zijn, zodat de gemeente maatregelen kan nemen.
Provincie:
Tag(s):