maandag, 24. september 2007 - 22:51

Leerwerkbedrijf in Haarlem moet bijstandsuitkeringen met 10 procent terugbrengen

Haarlem

Het Haarlemmermeerse Leerwerkbedrijf (LWB) is officieel opgericht en vandaag 24 september start gegaan. De contracten met de betrokken partijen zijn na een aanbestedingsprocedure ondertekend. Met het Leerwerkbedrijf wil de gemeente het credo 'werk boven uitkering' in de praktijk brengen.

Met het LWB kan het aantal toekenningen van bijstandsuitkeringen met tien procent worden teruggebracht. Dit is de verwachting van de burgemeester en wethouders. Een ander beoogd effect is dat veertig procent van de nieuwe instroom binnen zes maanden niet meer afhankelijk is van een uitkering. Dat percentage is nu nog dertig.

Het LWB begint als een proefproject. Dit loopt tot eind 2008. In de tussentijd kan aan de hand van praktijkervaringen het LWB worden bijgestuurd en aangepast. Afhankelijk van de conclusies zal eind 2008 een besluit worden genomen over de definitieve rechtsvorm van het LWB. Aanvragers van een bijstandsuitkering worden bij het LVVB werknemersvaardigheden bijgebracht. Ook wordt hun inzicht in eigen kunnen en competenties vergroot zodat ze daadwerkelijk aan de slag kunnen met het leren van een vak.

De uitstroom uit het LWB naar één van de branches bijvoorbeeld zorg moet duurzaam zijn. Daarvoor is een ''warme overdracht'' nodig, aldus wethouder Horn. De overgang naar een baan moet dus goed geregeld zijn. Om ervaring op te doen met het gebruikte stermodel en met de samenwerking tussen LWB en de bedrijfsbranche zal een proef worden gedaan met de sector zorg. Hier bestaat al enige tijd een tekort aan (gekwalificeerd) personeel. Deze proef begint direct nadat het startschot voor het LWB is gelost.

De Stichting Amstelring heeft in samenwerking met de gemeente en NOVA-college dit projectplan ingediend bij het ministerie van VWS. Het sluit volledig aan op de doelstellingen van de samenwerkende ministeries van VWS, SOZaWe en OCW om laagopgeleiden en bijstandsgerechtigden in de zorg te laten instromen. De ministeries hebben dit Haarlemmermeerse project gehonoreerd als één van de landelijke projecten.
Provincie:
Tag(s):