vrijdag, 24. augustus 2007 - 15:38

Leeuwarden zorgt het beste voor zijn zwerfdieren

Leeuwarden

De werkgroep Friesland van de Partij voor de Dieren reikt op donderdag 30 augustus een prijs uit aan de gemeente Leeuwarden. De prijs zal in ontvangst worden genomen door Yvonne Bleize, als wethouder namens GroenLinks belast met de portefeuilles cultuur, milieu, energie en water, en woon- en leefomgeving en in die functie ook verantwoordelijk voor dieren. De prijs bestaat uit een oorkonde en een beeldje van een slapende hond, gemaakt door de in Friesland woonachtige kunstenares Hélène Smit.

In opdracht van de PvdD-werkgroep Friesland hebben twee studentes van Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden, Hedwig Faas en Froukje Jansen, hun afstudeerscriptie gewijd aan een inventarisatie van het gemeentelijk zwerfdierenbeleid in de provincie Friesland en een onderzoek naar de best presterende gemeente op dit gebied.

Aanleiding voor de opdracht was het feit dat de gemeente Lemmer in 2006 wilde stoppen met de opvang van zwerfdieren. Gemeenten zijn wettelijk verplicht zwerfdieren op te vangen. De Partij voor de Dieren wilde weten of, en in welke mate, gemeenten aan deze verplichting voldoen.

De studentes hebben het zwerfdierenbeleid van 31 gemeenten in Friesland onderzocht. Gevonden dieren vallen volgens het BW onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Kort samengevat is een gemeente verplicht om een gevonden dier gedurende twee weken onderdak en voedsel te verschaffen. Voor handhaving van deze wet zijn geen inspecteurs, zodat er geen officiële controle wordt uitgeoefend en gemeenten naleving naar eigen inzicht interpreteren. Dit kan nauw samenhangen met persoonlijke sentimenten van wethouders.

De studentes zijn begonnen met een globale inventarisatie van aanwezigheid en uitvoering van zwerfdierenbeleid. De gemeenten Smallingerland en Leeuwarden kwamen tenslotte als de twee best scorende gemeenten uit het onderzoek naar voren. Doordat de samenwerking met het asiel ‘de Wissel’ in Leeuwarden opmerkelijk beter scoorde dan de samenwerking van Smallingerland met het asiel ‘de Swinge’, is de gemeente Leeuwarden uit de bus gekomen als de gemeente met het beste beleid op het gebied van zwerfdierenopvang.

Het onderzoek wees verder uit dat – op de Waddeneilanden na, omdat daar nagenoeg geen zwerfdieren voorkomen – elke gemeente wel een soort zwerfdierenbeleid voert. In principe voldoet iedere gemeente precies zo als het in de wet is vastgelegd. Leeuwarden en Smallingerland blijken daar meer dan een schepje bovenop te doen, terwijl Opsterland en Ferwerderadeel volgens het onderzoek minimaal scoren.

De Partij voor de Dieren is van plan het onderzoek naar de best presterende gemeente op het gebied van zwerfdierenbeleid ook in de andere provincies in Nederland uit te laten voeren. Daarnaast neemt zij de conclusie van het onderzoek over, om een standaardprotocol voor alle gemeenten en samenwerking met andere gemeenten in te voeren en dierenasielen erkenning te geven volgens de Dierenbescherming.
Provincie:
Tag(s):