donderdag, 24. mei 2007 - 17:16

Leeuwarder tevreden over gemeenteloket

Leeuwarden

De Leeuwarder bevolking is tevreden over de dienstverlening aan de loketten van de gemeente Leeuwarden. Waar de tevredenheid in 2006 nog werd uitgedrukt in het rapportcijfer 7,1, is deze opgeklommen naar een 7,8 in 2007. De cijfers komen uit een landelijk onderzoek van TNS NIPO onder klanten van 80 gemeenten. Daarmee staat Leeuwarden van de 80 deelnemende gemeenten op de 10e plaats, 45 plekken hoger dan het afgelopen jaar. Het gemiddelde oordeel van de klant is landelijk gestegen van een 7,4 naar een 7,6.

Leeuwarden heeft zich met name op de onderdelen prijs, parkeergelegenheid en wachttijd verbeterd. De komst van de nieuwe Parkeergarage Oldehoofsterkerkhof heeft bijvoorbeeld direct geleid tot extra parkeergelegenheid. Bij de loketten liep de gemiddelde wachttijd sterk terug. In 2007 was de wachttijd in 79% van de gevallen minder dan 5 minuten, terwijl dit in 2006 nog 67% was. Het direct afhandelen van producten aan de centrale balie (zonder doorverwijzen) is ongetwijfeld van invloed geweest op dit percentage, net als de introductie van het langskomen op afspraak. Voor 26% verliep het bezoek aan het loket van de gemeente beter dan verwacht, in 2006 was dit slechts 10%.

Het TNS NIPO onderzoek is een steun in de rug voor het programma Dienstverlening van de gemeente Leeuwarden. Al sinds 2004 wordt er hard gewerkt aan het verbeteren van die dienstverlening met als voornaamste doel het optimaal bedienen van de burgers van Leeuwarden. Dienstverlening moet volgens dit programma snel, betrouwbaar en eenvoudig te verkrijgen zijn en liefst op maat voor de klant. Daarnaast moet de klant steeds meer via de elektronische weg zaken kunnen doen.
Provincie:
Tag(s):