maandag, 20. augustus 2007 - 14:45

Leger ziet aantal dak- en thuislozen dalen

Amsterdam

In 2006 deden 16.354 mensen een beroep op de maatschappelijke opvang van het Leger des Heils. Hiermee wordt de trend bevestigd dat het aantal dak- en thuislozen afneemt. In 2003 deden nog 21.094 mensen een beroep op de opvang van het Leger. Dit schrijft de organisatie in haar jaarverslag over 2006 dat vandaag verschijnt.

Lt.-kolonel dr. Ine Voorham, directeur van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg, schrijft de daling van het aantal dak- en thuislozen toe aan de toename van het aantal specifieke woonzorgvoorzieningen en de uitbreiding van preventief werk.

Voorham: “In de afgelopen jaren is niet alleen onze hulpverlening intensiever geworden, maar zijn we ook steeds beter in staat mensen eerder te bereiken. Daardoor kunnen we vaker voorkomen dat mensen ten einde raad met twee tassen bij een opvangvoorziening op de stoep staan. Zowel de rijksoverheid, de gemeenten als de zorgkantoren hebben hiervoor extra middelen beschikbaar gesteld. Met deze aanpak zijn we in Nederland op de goede weg. Samen met anderen zetten we alles op alles om in de periode tot 2010 ook de mensen die langdurig dakloos zijn en overlast veroorzaken, een geschikte woonsituatie te bieden.�

Het Leger des Heils voorziet in een kwart van het aantal voorzieningen voor dak- en thuislozen in Nederland. Een deel van de dak- en thuislozen meldt zich bij meer dan één instantie. Het aantal dak- en thuislozen in Nederland wordt op basis hiervan door het Leger des Heils nu geschat op ongeveer 50.000. In 2003 waren dat er nog bijna 65.000.
Provincie:
Tag(s):