woensdag, 27. juni 2007 - 18:56

Legionella aangetroffen in sporthal De Bosdries

Valkenburg

In sporthal De Bosdries in Berg en Terblijt is dinsdag tijdens de periodieke controle een bepaalde concentratie van legionellabacterie aangetroffen. Het type dat nu geconstateerd is, kan eventueel klachten veroorzaken. Het is nog niet duidelijk of er bezoekers van de sporthal zijn besmet. De kans op besmetting is overigens bijna onmogelijk vanwege het onregelmatige douchegebruik van de bezoekers, zo meldt de gemeente Valkenburg aan de Geul vandaag.

De directie van De Polfermolen, waar sporthal De Bosdries onder valt, heeft direct maatregelen getroffen om legionellabacterie uit het water te verwijderen. Tot nader order mogen de douches niet worden gebruikt. De Polfermolen is daarnaast gestart met het informeren van de gebruikers. Komende donderdag (28 juni) worden de leidingen door een deskundige onderneming gecontroleerd en gedesinfecteerd, eveneens worden nieuwe monsters genomen.

De legionellabacterie kan de veteranenziekte veroorzaken. De klachten van de veteranenziekte bestaan uit griepachtige verschijnselen, koorts, hoofdpijn, verwardheid en soms braken en diarree. Indien de gebruikers van de douches de komende 14 dagen, gerekend vanaf 27 juni 2007 één of meer van bovengenoemde verschijnselen krijgt, dan wordt hen aangeraden contact op te nemen met de huisarts.

Voor meer informatie over de veteranenziekte kan men terecht bij de afdeling infectieziekten van de GGD Zuid Limburg, telefoon 045 - 850 66 09.
Provincie:
Tag(s):