vrijdag, 23. november 2007 - 23:17

Lelystad heft stop op medewerking aan plaatsing UMTS-zenders op

Lelystad

Het college heeft op 20 november besloten de stop op het verlenen van medewerking aan het plaatsen van UMTS zenders op te heffen. De stop was ingesteld in juni 2005, naar aanleiding van de onduidelijkheid over de gezondheidsrisico’s van blootstelling aan UMTS signalen. Herziening zou plaatsvinden wanneer er meer duidelijkheid zou zijn over deze risico’s.

Deze duidelijkheid is er intussen gekomen, door de bekendmaking van de uitkomsten van een in Zwitserland uitgevoerd onderzoek. De uitkomsten hiervan zijn in juni 2006 door het ministerie van VROM, bij monde van staatssecretaris Van Geel bekend gemaakt. Gebleken is uit het onderzoek dat UMTS velden geen gezondheidsklachten veroorzaken.
Provincie:
Tag(s):