woensdag, 21. februari 2007 - 14:03

Lelystad legt lat inburgering hoger

Lelystad

Lelystad wil een eigen invulling geven aan de Wet Inburgering en legt de lat hoger. Binnen 5 jaar moet iedereen aan de slag met een inburgeringstraject en een hoger taal- en opleidingsniveau bereiken.Deze ambitie komt voort uit de slogan van het collegeakkoord: Iedereen doet mee! Er staan in Lelystad nog steeds te veel mensen aan de kant door onvoldoende taalniveau en opleidingsniveau.De gemeente wil de kansen van deze mensen vergroten.

Lelystad wil dat zijn inwoners de Nederlandse taal goed beheersen, dat ze voldoende kennis hebben van de Lelystadse samenleving, normen en waarden en dat ze zo mogelijk in het bezit komen van een opleidingsdiploma dat ook toekomstperspectief biedt.

Het college heeft grote ambities als het gaat om inburgering. Ze wil in een inhaalslag realiseren dat in een periode van 5 jaar alle inburgeraars aan de slag zijn met een inburgeringstraject. Het gaat dan om ongeveer 3.500 personen. De gemeente gaat dit stimuleren door andere te zorgen voor extra informatiepunten en persoonlijke benadering, toeleidingstrajecten, gecombineerde inburgerings- en reïntegratietrajecten.
Provincie:
Tag(s):