woensdag, 14. februari 2007 - 11:33

Lelystad verkoopt ruim 12.000 m2 bedrijventerrein

Lelystad

De gemeente Lelystad heeft met een tweetal bedrijven definitieve overeenkomsten gesloten over de verkoop van bedrijfsterrein. De gemeente is content met de grondverkoop en het aantrekken van werkgelegenheid.Het gaat om een bedrijf dat werkt met de recycling van batterijen en accu's en een bandenbedrijf.

Op Flevopoort 4 vestigt zich het bedrijf Antoine Banden. Met Miat Vastgoed bv uit Almere is daarvoor een grondovereenkomst getekend voor bijna 3.100 m2. Bij Antoine Banden werken ongeveer 20 personen. Op Larserpoort komt de nieuwe vestiging van Van Peperzeel, afkomstig uit Ermelo. Het bedrijf waar ongeveer 35 mensen werkzaam zijn bouwt aan de James Wattlaan op een oppervlakte van ruim 7.900 m2.
Werkgelegenheid

Wethouder economische zaken Jaap Lodders is bijzonder content met deze grondtransacties. “Ook al zitten deze klanten al gedurende langere tijd bij ons aan tafel, uiteindelijk gaat het om de handtekening die er voor zorgt dat de grond kan worden overgedragen en de bouw kan beginnen. Het begin van het nieuwe jaar is wat dat betreft veelbelovend. Het gaat daarbij niet alleen om de grondverkoop maar met name om het aantrekken van werkgelegenheid�.
Provincie:
Tag(s):