donderdag, 28. juni 2007 - 9:00

Leren kamperen

Arnhem

Tegenwoordig lijkt het allemaal zo gemakkelijk: je zet je tent op, rolt je matrasje uit en hup, je kampeert. Een jaar of vijftig geleden ging dat anders! Toen ging je bij de ANWB op cursus om de fijne kneepjes van het kamperen te leren. Naast het opzetten van de tent en het koken op een petroleumstel, leerde je ook hoe je je als goed kampeerder moest gedragen.

In het Openluchtmuseum kunnen kinderen (6 t/m 12 jr.) in de zomervakantie elke dag “Leren Kamperen� met een knipoog naar vroeger tijden. De volleerde kampeerder wordt beloond met een echt kampeerpaspoort; net als opa en oma in de vorige eeuw.

In het begin van de 20e eeuw was kamperen iets voor ‘keurige jonge heren’ die zich niet alleen een fiets konden veroorloven maar ook nog geld hadden voor een kampeeruitrusting. Het kamperen werd echter niet direct geaccepteerd. Het werd gezien als ‘losbandig’ en in veel gemeenten werd het als landloperij verboden. Het slapen onder de sterrenhemel bood veel minder vrijheid dan je zou verwachten. Wilde je kamperen, dan moest je toestemming vragen aan de landeigenaar en bovendien moest je een bewijs van goed gedrag laten zien!

Na de 2e wereldoorlog begon de ANWB met het organiseren van kampeercursussen. De cursusleiders – het zgn. ANWB mentorenkorps - kreeg als taak het kamperen op een hoger plan te brengen en meer stijl te brengen in deze vorm van vrijetijdsbesteding. De kampeerders moesten ervan doordrongen worden ‘dat kampeeren meer is dan rovertje spelen en ‘Ouwe Taaie’ zingen’.

In oefenkampen leerden je de kneepjes van het vak. Geen lawaai, rommel opruimen en natuurlijk…geen ongehuwde stellen in één tent! Maar ook etiquette was belangrijk: help je buurman bij het opzetten van de tent en bied hem bij vertrek een kop koffie aan. Na het oefenkamp volgde het kampeerexamen en wie dat met goed gevolg aflegde kreeg zijn felbegeerde kampeerpaspoort. Hiermee mocht je kamperen op plekken waar de gewone kampeerder niet was toegestaan.

In de jaren ’70 werd het kampeerpaspoort afgeschaft. De opvoedende werking van de kampeercursussen was niet meer aan ons besteed. Daarnaast werden tenten en kooktoestellen steeds geavanceerder…een kind kan de was doen.

Kinderen (6 tot 12 jr) die willen meemaken hoe hun opa en oma vroeger kampeerden zijn van harte welkom in het Openluchtmuseum. Van 30 juni t/m 2 september kunnen ze daar iedere dag ‘Leren Kamperen’ en daarmee verdienen ze een echt kampeerpaspoort. Deelnemers kunnen zich inschrijven op de dag van bezoek op het Kindererf in het museum.
Provincie:
Tag(s):