woensdag, 31. oktober 2007 - 18:51

Leven en dood van te vroeggeboren baby’s

Hilversum

In NCRV Dokument Kwetsbaar begin volgt gelauwerd filmmaker Rob Hof de artsen, de patiëntjes en hun ouders op de afdeling Neonatologie van het Academisch Ziekenhuis Maastricht. Op deze afdeling worden dagelijks zware, ingrijpende beslissingen genomen. Beslissingen over leven en dood van te vroeggeboren baby’s.

Elk jaar worden in Nederland zo’n 200.000 baby’s geboren. Vierduizend van deze kinderen komen terecht in een van de tien Neonatologische Intensive Care Units die Nederland rijk is.

Volgens het Nederlandse medische protocol is een kind levensvatbaar vanaf 25 weken zwangerschap. Men gaat ervan uit dat pasgeborenen die jonger zijn dan 25 weken, als ze toch in leven worden gehouden, uiteindelijk geen kwaliteit van leven hebben. Deze kinderen ontwikkelen vaak zeer ernstige handicaps.

Kinderen die voor de 25 weken termijn worden geboren, worden niet behandeld en sterven vaak, zo humaan mogelijk, in de verloskamer. In 2005 hebben neonatologen van het Universitair Medisch Centrum Groningen een protocol opgesteld. Dit vermeldt de zorgvuldigheidseisen waaraan voldaan moet worden in die gevallen waarbij actieve levensbeëindiging bij pasgeborenen overwogen wordt. Alle neonatologie centra in Nederland hebben dit protocol aanvaard.

Het Nederlandse protocol leidde in het buitenland tot heftige kritiek. Het Vaticaan reageerde furieus. ‘Moord volgens protocol’, ‘de creatie van een superieur ras’ schreeuwden de koppen op de voorpagina’s van de Italiaanse en andere buitenlandse dagbladen. De Italiaanse minister van Parlementaire Zaken Giovanardi zei dat ’Hitler’s gedachtegoed en zijn naziwetten terug waren in Europa’, en dat er ‘via de Nederlandse euthanasiewetgeving gedebatteerd werd over het vermoorden van zieke kinderen’.

Mark van der Hoeven is een van de zeven artsen van de afdeling Neonatologie van het Academisch Ziekenhuis Maastricht. Hij is zich bewust van het maatschappelijke spanningsveld waarin hij en zijn collega’s zich bevinden: “We kunnen veel, maar er zijn grenzen. Het staken van de behandeling, als blijkt dat de toekomst van het kind in het teken zal staan van een blijvende zware handicap, wordt altijd gedaan in overleg met het gehele team en de ouders. De beslissing moet gemotiveerd en eensgezind zijn.�

NCRV Dokument Kwetsbaar begin
Maandag 5, 12 en 19 november 2007
Nederland 2, 22.50 uur
Categorie:
Tag(s):