woensdag, 11. juli 2007 - 13:28

Licht dalende trend werkloosheid allochtonen

Den Haag

De werkloosheid onder allochtonen vertoont een licht dalende trend. In het eerste kwartaal van 2007 kwam de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen uit op 13 procent. Dit is aanzienlijk hoger dan de 4 procent bij de autochtonen. De werkloosheid was zowel onder allochtonen als autochtonen lager dan in dezelfde periode in 2006. Dit blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag bekend heeft gemaakt.

Het werkloosheidspercentage was in het eerste kwartaal van 2007 wel iets hoger dan in het laatste kwartaal van vorig jaar. Vanwege seizoensinvloeden is het gebruikelijk dat de werkloosheid in het eerste kwartaal wat hoger is dan in het laatste kwartaal van het voorafgaande jaar.
Categorie:
Tag(s):