dinsdag, 25. september 2007 - 21:19

Lichte daling lokale belastingdruk in Drenthe

Assen

De gemiddelde lokale belastingdruk per inwoner ligt in de provincie Drenthe in 2007 op 255 euro. Hiervan gaat 84 euro naar de onroerende zaakbelastingen, 102 euro naar de afvalstoffenheffing en 69 euro naar de rioolrechten. In 2006 bedroeg de gemiddelde belastingdruk per Drentse inwoner nog 260 euro. De cijfers komen uit het verslag Financiële Verkenningen 2007, waarin het college van gedeputeerde staten de financiële positie van de Drentse gemeenten voor 2007 naast elkaar heeft gezet.

De belastingdruk loopt per gemeente uiteen. Net als in 2006 betalen inwoners van de gemeente Westerveld met 281 euro het meest aan belastingen en inwoners van de gemeente Borger-Odoorn met 222 euro het minst. Hoewel de gemiddelde lokale belastingdruk per inwoner een lichte daling vertoont, zijn de totale opbrengsten ten opzichte van 2006 licht gestegen, door een toename van het aantal inwoners. De onroerende zaakbelastingen vertonen een stijging van 4% en de rioolrechten een stijging van 2%. De afvalstoffenheffing is echter ruim 1% gedaald.
Landelijk gezien springen de Drentse gemeenten er gunstig uit; de woonlasten laten landelijk een grotere stijging zien dan in Drenthe.

Uitgaande van de woonlasten voor een gezin ontstaat in Drenthe voor 2007 het volgende beeld. In Emmen is een gezin met een standaardwoning (een woning met een WOZ-waarde van 187.000 euro) met 690 euro per jaar het duurst uit. Door de relatief lagere woningwaarde moet de gemeente hogere tarieven innen om voldoende opbrengsten te genereren. Uitgaande van de gemiddelde woningwaarde in elke Drentse gemeente heeft een gezin in De Wolden de hoogste woonlasten, namelijk 688 euro per jaar. Dit wordt met name veroorzaakt door een hogere woningwaarde. Een gezin met een huurwoning is in Aa en Hunze met 469 euro per jaar het duurst uit. Dat wordt veroorzaakt doordat deze gemeente de hoogste tarieven voor afvalstoffenheffing en rioolrechten hanteert.
Borger-Odoorn is qua woonlasten de goedkoopste gemeente van Drenthe. Een gezin is hier, uitgaande van een standaardwoning (543 euro), de gemiddelde woningwaarde (543 euro) én een huurwoning (287 euro) het minst kwijt aan woonlasten.

De provincie Drenthe neemt vanaf 2005 het initiatief om de begrotingen van de 12 gemeenten onderling te vergelijken.
Provincie:
Tag(s):