vrijdag, 16. november 2007 - 11:57

Lichte verhoging Rotterdamse haventarieven

Rotterdam

In 2008 worden de meeste zeehaventarieven in Rotterdam verhoogd met 1,7%. Voor het overslaan van ruwe olie valt de stijging lager uit, 1,4%, en voor de containerschepen iets hoger: 1,8%. Het kadegeld gaat volgend jaar 1,1% omhoog, terwijl het binnenhavengeld met 0,8% nog onder het inflatieniveau van 1,1% blijft. De tarieven worden sinds twee jaar gedifferentieerd, afhankelijk van marktomstandigheden en investeringsniveaus.

De aanpassing is tot stand gekomen na een consultatie van de markt onder leiding van Deltalinqs. De investeringen, plannen en afwegingen die tot de nieuwe tarieven leidden, kwamen hierbij allemaal aan de orde. Ook is de concurrentieverhouding met de andere havens van de Hamburg-Le Havre Range meegewogen.

Investeringen
In de komende periode tot en met 2012 investeert het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) gemiddeld € 200 miljoen per jaar. Tweederde hiervan wordt ‘klantspecifiek’ gedekt. Eenderde betreft investeringen in de openbare infrastructuur en wordt betaald vanuit het havengeld. Het (hoge) niveau van de investeringen door het HbR, hangt direct samen met die van het bedrijfsleven. Particuliere ondernemingen zijn van plan in enkele jaren tijd meer dan € 5 miljard in het havengebied te investeren.
Provincie:
Tag(s):