dinsdag, 11. december 2007 - 11:50

Limburgse economie groeit, maar minder hard

Maastricht

Net als in 2006 groeit de Limburgse economie. De landelijke groei is echter nog groter. Op Limburgse schaal lijkt er sprake te zijn van een afvlakking van de groei. Omzet, export en werkgelegenheid nemen weliswaar toe, maar niet meer in grote mate. Dit blijkt uit de Enquête Regionale BedrijfsOntwikkeling (ERBO) van de Kamer van Koophandel Limburg, waarvan de resultaten vandaag bekend werden gemaakt.

De ERBO levert gegevens over de ontwikkeling van het bedrijfsleven op regionaal niveau, gemeten op basis van een steekproef uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Aan het onderzoek namen 1329 Limburgse bedrijven deel.

De reële groei van de omzet van het Limburgse bedrijfsleven bedraagt, na correctie van de prijsontwikkeling, 1,5%. Landelijk is de omzettoename 3,0%. De groei wordt vooral gerealiseerd op de binnenlandse markten.
De Limburgse exportgroei bedraagt 2,0%. Zowel de bedrijven in Limburg-Noord als in Zuid-Limburg blijven wat export betreft achter bij de landelijke groei. In Limburg-Noord is de exporttoename iets groter dan in het zuiden van de provincie.

Het aandeel bedrijven dat geïnvesteerd heeft, is gelijk gebleven. Ongeveer tweederde van de Limburgse bedrijven heeft in 2007 geïnvesteerd. Ongeveer 9 van de 10 bedrijven in Limburg zijn winstgevend. In Limburg-Noord zijn de grote bedrijven (met meer dan 50 werknemers) in iets grotere mate winstgevend dan de kleine, terwijl in Zuid-Limburg het omgekeerde het geval is.

De toename van de werkgelegenheid is in 2007 groter dan in 2006 (2,7 respectievelijk 1,6%). In Zuid-Limburg is bij het MKB sprake van een grote toename van de werkgelegenheid (4,8%), terwijl de grotere bedrijven juist een afname laten zien (-1,7%). In Limburg-Noord groeit de werkgelegenheid zowel bij de MKB als bij de grote bedrijven.

De verwachtingen voor 2008 zijn wisselend. De sectoren industrie en bouw zijn optimistisch; de groothandel en de detailhandel terughoudend. Vooral in de dienstensector wordt groei van de werkgelegenheid verwacht. Over de winstverwachtingen is het Limburgse bedrijven gematigd positief.
Provincie:
Tag(s):