vrijdag, 4. mei 2007 - 12:30

Limburgse politie start met vrijwilligers

Maastricht/Venlo

In Limburg zijn deze week vrijwilligers aan de slag gegaan om de politie in haar taken te ondersteunen. Zowel in Limburg-Noord als in Limburg-Zuid werden de eerste volontairs ingezet.

Donderdagavond werden de eerste zeven volontairs door korpschef Bryan Rookhuijzen verwelkomd. Deze mensen gaan vrijwilligerswerk verrichten binnen verschillende onderdelen van het korps. Met de komst van volontairs wil de politie nadrukkelijk ook de band met de samenleving aanhalen.

De volontairs zijn burgers die op vrijwillige basis ondersteunend werk verrichten voor de politie. Ze doen dit onbetaald. Het gaat niet om echte politietaken, maar om aanvullende werkzaamheden waar de politie zelf niet aan toe komt. De vrijwilligers moeten niet worden gezien als vervanging van het gewone personeel. De meerwaarde van de volontairs is dat zij politiemensen bepaalde klussen uit handen nemen, waardoor deze meer tijd overhouden om zich bezig te houden met hun kerntaken, het handhaven van de openbare orde en veiligheid.

De zeven nieuwe vrijwilligers gaan aan de slag als gastvrouw of gastheer bij het trainingscentrum van de politie in Sevenum, bij de afdeling communicatie en de afdeling forensische opsporing. De laatste volontair wordt belast met het kalligraferen van oorkonden en certificaten. De politie Limburg-Noord streeft ernaar om eind 2009 100 volontairs in ‘dienst’ te hebben.

Ook bij de Politie Limburg-Zuid is afgelopen dinsdag met de eerste vrijwilligers gestart. De eerste vrijwilligers gingen aan de slag met het Buurtpreventieproject Kommelkwartier/Statenkwartier. De volontairs zullen hier ondersteunende taken verrichten voor de wijkagent.
Provincie:
Tag(s):