vrijdag, 8. juni 2007 - 9:59

Littenseradiel ontvangt veteranen en partners tijdens tweede Veteranendag

Littenseradiel

In 2003 is besloten jaarlijks op 29 juni een Nederlandse Veteranendag te organiseren in Den Haag. Omdat voor veel veteranen de afstand naar Den Haag een bezwaar vormt om aan de activiteiten deel te nemen, is aantal gemeente er toe over gegaan om een ‘eigen’ veteranendag te organiseren.

In Littenseradiel is vorig jaar voor het eerst een veteranendag georganiseerd en met succes. Een aantal van 35 personen (veteranen en partners) was aanwezig tijdens deze eerste bijeenkomst. Ook dit jaar wordt daarom weer een veteranendag georganiseerd op 29 juni. Alle in onze gemeente woonachtige veteranen zijn hier de afgelopen week per brief voor uitgenodigd.

De informele bijeenkomst, waarvoor veteranen en hun partners zich tot 22 juni kunnen aanmelden, begint ‘s middags om 14.00 uur met een welkom door gemeentesecretaris Henri Meijering in het dorpshuis van Bears. Het programma bevat deze keer onder andere een bezoek aan de luchtspiegeling en de Poarte van Uniastate en een bezoek aan de expositite in het kerkje van Bears. De ontvangst wordt in het dorpshuis van Bears weer afgesloten met een traditionele, originele Indische maaltijd, de “Blauwe Hap�.
Provincie:
Tag(s):