woensdag, 9. mei 2007 - 9:13

Littenseradiel vereenvoudigt vergunningen dorpsfeesten

Littenseradiel

Het organiseren van een dorpsfeest is sinds de inwerkingtreding van de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening op 1 maart 2007 vergunningsvrij. In de praktijk heeft dit bij veel organisatoren van dorpsfeesten tot vragen geleid en blijkt er onduidelijkheid te bestaan over wanneer een vergunning dient te worden aangevraagd. De gemeente wil benadrukken dat hoewel er geen evenementenvergunning meer nodig is, er vaak wel andere vergunningen nodig zijn.

Voor de organisatie van een dorpsfeest hoeft geen (evenementen)vergunning meer te worden aangevraagd op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening. Er dient door de organisatie echter wel melding bij de gemeente gemaakt te worden van een dorpsfeest en de activiteiten die gaan plaatsvinden. Dit betekent onder andere dat er kermisattracties geplaatst mogen worden, dat er muziek mag spelen, dat er een optocht georganiseerd mag worden en dat er een inzameling gehouden mag worden.

Bij de organisatie van een dorpsfeest is vaak echter niet alleen de Algemene Plaatselijke Verordening van toepassing, maar komt ook andere wet- en regelgeving om de hoek kijken. Hoewel men dus geen vergunning meer nodig heeft op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening, dient wel te worden voldaan aan overige regelgeving. Dit kan betekenen dat er andere vergunningen voor een dorpsfeest noodzakelijk zijn. Indien activiteiten tijdens een dorpsfeest in een feesttent worden georganiseerd, dient een gebruiksvergunning op grond van de Bouwverordening met betrekking tot de brandveiligheid van de tent aangevraagd te worden. Voor het schenken van zwakalcoholische dranken op locaties c.q. terreinen waarvoor geen drank- en horecavergunning is afgegeven, is een ontheffing op grond van de Drank- en Horecawet nodig. Wordt er een verloting gehouden, dan is er op grond van de Wet op de Kansspelen een loterijvergunning nodig.

Het is voor de gemeente dus van groot belang om precies te weten welke activiteiten er tijdens een dorpsfeest worden georganiseerd om te bepalen of en welke vergunningen noodzakelijk zijn. Indien u vragen en/of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met mevrouw D. Wiersma, afdeling Vergunningen en Handhaving, te bereiken op dinsdag en donderdag op telefoonnummer (0515) 334432.
Provincie:
Tag(s):