maandag, 10. december 2007 - 16:43

Lodewijk de Waal gaat files te lijf

Den Haag

Lodewijk de Waal gaat op verzoek van Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat leiding geven aan de Taskforce Mobiliteitsmanagement. De minister vraagt de Taskforce om medio 2008 met concrete voorstellen te komen voor maatregelen die de files verminderen.

De Taskforce bestaat uit vertegenwoordigers van sociale partners, decentrale overheden, het bedrijfsleven en de rijksoverheid. Dit heeft het ministerie van V&W maandag bekendgemaakt.

De Taskforce gaat voorstellen doen in de sfeer van arbeidsvoorwaarden. Het kan gaan om het woonwerk- en zakelijk verkeer, telewerken, flexibele werktijden en het stimuleren van het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer.

De voorstellen moeten draagvlak hebben bij werkgevers en werknemers. De Taskforce moet ook duidelijk maken welke wettelijke en fiscale voorwaarden moeten worden vervuld om de maatregelen uit te voeren.

Daarnaast zal de Taskforce op regionaal niveau de totstandkoming van convenanten bevorderen die de bereikbaarheid moeten verbeteren. Het gaat dan om afspraken tussen werkgevers en regionale en/of lokale overheden.

De instelling van de Taskforce is het vervolg op het SER advies ‘Mobiliteitsmanagement’ uit 2006. De SER heeft toen kenbaar gemaakt dat mobiliteitsmanagement niet alleen een zaak is van de overheid. Ook werkgevers en werknemers hebben hierin een rol. Het kabinet onderschrijft het advies van de SER. Met de instelling van de Taskforce geeft minister Eurlings hieraan invulling.
Provincie:
Tag(s):