dinsdag, 11. september 2007 - 15:29

Louis G. Le Roy winnaar GERRIT BENNER Prijs

Louis G. Le Roy uit Oranjewoud is de winnaar van de tweede GERRIT BENNER Prijs voor Beeldende Kunst van de provincie Fryslân. Gedeputeerde Staten kennen de prijs van 2007 op advies van een externe jury toe voor het gehele oeuvre. Le Roy krijgt als winnaar € 5.000,- en een oorkonde. Gedeputeerde Jannewietske de Vries reikt de prijs uit eind februari 2008 (nog geen datum bekend) in het Fries Museum. Bij die gelegenheid wordt het juryrapport openbaar gemaakt en wordt er een tentoonstelling met werk van de winnaar in het Fries Museum geopend.

Gerrit Benner (1897-1981) werd in Leeuwarden geboren. Het past in de traditie van de provincie Fryslân om de provinciale prijzen te vernoemen naar historische personen die binnen de discipline waarvoor de prijs wordt uitgereikt, van grote betekenis zijn geweest. De GERRIT BENNER Prijs voor Beeldende Kunst is een tweejaarlijkse prijs. De prijs kan worden uitgereikt voor een heel oeuvre of voor een belangrijke ontwikkeling in het werk van een kunstenaar in de twee voorafgaande jaren. De prijs wordt om en om uitgereikt. In 2005 kreeg B.C. Epker de prijs.
Provincie:
Tag(s):