donderdag, 14. juni 2007 - 11:57

LTO-Noord: Rijkswaterstaat aangesprakelijk voor schade

Alkmaar

LTO Noord provincie Noord-Holland stelt Rijkswaterstaat Noord-Holland als eigenaar en beheerder van de bermen langs de A7, A9 en N9, aansprakelijk voor de schade die geleden wordt als gevolg van het niet tijdig maaien van de bermen. LTO Noord treedt hierbij op namens de agrarische ondernemers met cultuurgronden langs de genoemde wegen die schade lijden door nalatig handelen.

LTO Noord heeft Rijkswaterstaat er meerdere malen schriftelijk op gewezen dat er schade ontstaat door zaadverspreidende onkruiden. Ook vorig jaar zijn er herhaaldelijk op diverse plaatsen in de provincie Noord-Holland, ook langs de A7, A9 en N9, problemen geweest met distels, fluitenkruid, krulzuring en de berenklauw. Daarnaast speelt de discussie over het Jacobskruid en de gevaren van deze plant voor de diergezondheid.

Rijkswaterstaat heeft aangegeven begrip te hebben voor eventuele schades die kunnen voortvloeien uit zaadverspreidende onkruiden in gewassen en heeft een prestatieovereenkomst met een aannemer afgesloten waarin nadrukkelijk staat vermeld dat de bermen gemaaid moeten worden voordat onder meer distels en andere overlast veroorzakende onkruiden in bloei komen.

Tot op heden heeft de aannemer de bermen langs de genoemde (snel)wegen niet gemaaid. Inmiddels staan diverse overlast veroorzakende onkruiden in bloei. Bijvoorbeeld langs de A7 tussen Purmerend en Zaandam staan er veel bloeiende distels van meer dan 1,5 meter hoog.
Provincie:
Tag(s):