vrijdag, 14. december 2007 - 10:34

'Lucht afvalwater-zuivering geen direct effect op gezondheid'

Den Haag

De uitstoot en vrijkomende gassen bij de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) Harnaschpolder in Den Hoorn hebben geen direct effect op de gezondheid van omwonenden. Wel is sprake van geurhinder die op de lange termijn nadelig voor de gezondheid kan zijn.

Dat hebben het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de GGD Zuid-Holland West in twee onderzoeken geconcludeerd. De onderzoeksresultaten zijn op een druk bezochte bewonersavond bij de AWZI op 12 december 2007 toegelicht. De provincie liet weten de druk op de ketel te houden op het uivoeren van de benodigde maatregelen tegen de geurhinder.

Op verzoek van de provincie deden beide organisaties onderzoek naar gezondheidsklachten bij omwonenden van de AWZI in relatie tot de geurhinder. Enkele bewoners brachten klachten als hoofdpijn, misselijkheid en vermoeidheid in direct verband met het inademenen van ongezonde lucht afkomstig van het zuiveringscomplex.

Onderzoek
Het RIVM deed literatuuronderzoek naar de relatie tussen uitstoot van stoffen en gezondheidsproblemen van RWZI's in zijn algemeenheid. Volgens het instituut is het 'onaannemelijk' dat in de Harnaschpolder micro-organismen of gassen zich in hoge concentraties in de lucht bevinden die ziektes zouden kunnen veroorzaken. Wel ondervinden omwonenden duidelijk stankoverlast waarmee hoofdpijn en misselijkheid kunnen samenhangen, zo stelt het RIVM.

De GGD heeft veertien omwonenden van de AWZI geïnterviewd. De gezondheidsklachten die zij uitten, moeten volgens de GGD niet worden toegeschreven aan lichamelijke blootstelling aan vrijkomende gassen van de AWZI, maar aan verstoringen van de 'emotionele en sociale' sfeer. De arts-onderzoeker schrijft: "Voor de omwonenden is er geuroverlast. Op de lange duur kan dit leiden tot nadelige effecten op de gezondheid."
Het RIVM beveelt het bedrijf aan om bewoners voortaan te informeren zodra (onderhouds)werkzaamheden die geur- of geluidhinder kunnen opleveren, gaan plaatsvinden. Dan weten de omwonenden wat hen te wachten staat zodat ze meer begrip voor de situatie hebben.

Maatregelen tegen overlast
Sinds begin dit jaar klagen omwonenden geregeld over stank van de AWZI in Den Hoorn. De Provincie Zuid-Holland legde exploitant Delfluent drie maanden geleden nog een dwangsom op om de problemen voor 15 november structureel op te lossen. De beschikking werd onlangs door de Raad van State ongedaan gemaakt omdat Delfluent inmiddels heeft toegezegd dat de zogeheten voorbezinktanks zullen worden afgedicht. Volgens deskundigen lost dat een groot deel van het stankprobleem op. Eind mei 2008 moeten de voorbezinktanks zijn afgedicht.

Daarnaast heeft de exploitant nog een aantal andere maatregelen genomen om de hinder tot een minimum te beperken. De provincie zal het bedrijf aan de planning houden. Een garantie dat het dan nooit meer zal stinken, kan evenwel niemand geven.
Provincie:
Tag(s):