woensdag, 26. september 2007 - 8:47

Luchtkwaliteit Den Haag slecht

Den Haag

Leden van Milieudefensie presenteren op donderdag 27 september aanstaande een zwartboek en de resultaten van de kaartenactie Schone lucht nu! aan wethouder Smit van Den Haag. De bewoners van de dertig Haagse straten waar de luchtkwaliteitsnormen niet gehaald worden, maken zich nog altijd grote zorgen over de lucht die zij inademen.

Milieudefensie pleit daarom voor extra maatregelen.
Door de luchtvervuiling overlijden in Nederland jaarlijks 18.000 mensen voortijdig. Een enorm aantal vergeleken met de 850 directe verkeersslachtoffers. De achterkant van de auto is 20 keer dodelijker dan de voorkant.

Dit voorjaar verspreide Milieudefensie een enquête over luchtkwaliteit bij alle huishoudens in de 400 Nederlandse straten waar de luchtkwaliteitsnormen niet gehaald worden. Uit 30 vuile Haagse straten keerden 564 enquêteformulieren en protesthandtekeningen terug. Zo'n 96% van de Haagse respondenten vindt de luchtkwaliteit een groot of redelijk groot probleem. Vrijwel iedereen vindt dat de gemeente alle mogelijke maatregelen moet nemen om snel de lucht schoner te krijgen. Bijna een kwart (24%) is bang dat de gemeente probeert om zonder serieuze maatregelen onder de normen uit te komen.

De gemeente Den Haag scoort heel erg slecht als het om luchtkwaliteit gaat. Ondanks de constante zeewind is de belasting overal erg hoog in zo'n 30 staten zelfs illegaal hoog. Het wegverkeer is de grootste producent van slechte Haagse lucht. Hier zullen dus ook de oplossingen gezocht moeten worden.

Milieudefensie legde haar respondenten oplossingsrichtingen voor. Het verminderen van het autoverkeer scoort het hoogst met 71%. Verder vindt 68% dat het weren van de meest vervuilende vrachtwagens kan helpen om de lucht schoon te maken. Respectievelijk 63% en 54% denkt dat er voor goed openbaar vervoer en goede voorzieningen voor fietsers gezorgd moet worden. Milieudefensie hoopt dat de wethouder de wens van zijn burgers ter harte neemt.
Provincie:
Tag(s):