woensdag, 1. augustus 2007 - 17:58

Luchtkwaliteit Hoorn binnen de norm gebleven

Hoorn

De milieudienst Westfriesland heeft een rapport uitgebracht over de luchtkwaliteit in de gemeente Hoorn voor het jaar 2006. Binnen Hoorn worden volgens het rapport de luchtkwaliteitseisen nergens overschreden.

Er is gekeken naar de wettelijke normen binnen het Besluit Luchtkwaliteit 2005 omtrent vervuilende stoffen zoals onder andere Koolmonoxide, fijn stof en benzeen. Vergeleken met 2005 is er geen grens overschreden.

De luchtkwaliteit is voor een groot deel afhankelijk van achtergrondconcentraties waarop de lokale overheid vrijwel geen invloed op heeft. Verkeer en industriële activiteiten bijvoorbeeld. De gemeente Hoorn wil in de toekomst het rapport gebruiken bij verkeerskundige en planologische besluitvorming.
Provincie:
Tag(s):